Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte armoede. H. Franciscus , bid voor ons, uwe kinderen , nu en in het uur van onzen dood. Amen. Onze Vader. Wees gegroet enz.

Ik groet U , o Serapbijnsehe Vader Franciscus, levend afbeeldsel van onzen goddelijken Zaligmaker Jezus Christus, gij, die zoo wonderbaar hebt medegewerkt aan de vermeerdering van Gods glorie en de zaligheid der zielen door het instellen uwer drievoudige Serapbijnsehe Orde. II. Franciscus , bid voor ons, uwe kinderen, nu en in het uur van onzen dood. Amen. Onze Vader. Wees gegroet enz.

Ik groet U , o Serapbijnsehe Vader Franciscus, levend afbeeldsel van onzen goddelijken Zaligmaker Jezus Christus, gij, die in uw eerbiedwaardig lichaam de geheiligde teekenen onzer verlossing hebt mogen dragen. H. Franciscus, bid voor ons, uwe kinderen, nu en in het uur van onzen dood. Amen. Onze Vader. Wees gegroet enz.

Sluiten