Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sacrament des Altaars en de H. Moeder Gods Maria.

H. Seraphijnsclie Vader, ik aanvaard op nieuw uw II. Regel van penitentie dien ik, zoowel als mijne H. Beloften getrouw en vurig wil onderhouden tot in den dood. Leer mij in alles het welbehagen van mijnen goddelijken Bruidegom zoeken en volbrengen, Hem navolgende, gelijk gij gedaan hebt, in ootmoedigheid , zachtmoedigheid , zuiverheid, verduldigheid , versterving en versmading der wereld. O glorierijke H. Franciscus, bid voor mij en voor al mijne Medezusters om met liefde en edelmoedigheid de opofferingen van onzen H. Staat te dragen, opdat wij U navolgende op aarde, ook eenmaal uwe glorie mogen deelen in den hemel. Amen.

Sluiten