Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITANIE

TOT BEN

H. Antonius van Padua.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, ontferm U onzer.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelscheVader, ontferm U onzer.

God Zoon , Verlosser der wereld , ontferm U onzer.

God, H. Geest, ontferm U onzer.

H. Drievuldigheid , één God , ontferm U onzer.

H. Maria, Moeder en beschermster van den H. Antonius, bid voor ons.

H. F ranciscus, vader en leidsman van den H. Antonius, j-

H. Antonius van Padua, SI

H. Antonius, roem van Portugal, § uw vaderland , °

H. Antonius, licht van Frankrijk, o

H. Antonius, fakkel van Italië en s° Spanje,

Sluiten