Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maak ons uwer heilige deugden deelachtig , opdat in ons niet veiloieu ga liet dierbaar bloed van .lezus Christus, maar wij in zijne H. Wonden eene geruste haven der zaligheid mogen vinden, dit bidden wij U door uwen H. dood. Amen. Onze Vader. Wees gegroet.

VII. GEBED.

O H. Antonius, licht van Italië, o'lorie van Padua, troost dei onge* loovigen , verkrijg voor ons eeit levendig geloof, eene vaste hoop, en eene standvastige liefde , dit bidden wij l' door uwe glorieuse intrede in de hemelsche blijdschap. Amen. Onze Vader. Wees gegroet.

VIII. GEBED.

O II. Antonius, levend voorbeeld der evangelische leeraars, troost de; zieken , blijdschap der bedroefden , wil onze zuchten tot U niet vergeten ge¬

lijk gij ook uwe lieve Ouders niet ver

Sluiten