Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwigheid en aan den gekruisten Jezus opwekkende , druk in mijn hart het gevoelen van eene heilige vreeze Gods , en ontvlam mij van de goddelijke liefde, opdat ik, na U hier op aarde nagevolgd te zjjn, verdiene niet U God te genieten in den hemel. Amen.

Onze Vader , IVees gegroet, Glorie zij den Vader enz.

Aflaat van 100 dagen voor bovenstaand gebed, eens daags, als men het met een rouwmoedig liart en godvruchtig bidt, er bijvoegende Onzf rader, Wees gegr., Glorie ; vergund door Z. H. I'ius VII, ook aan de Geloovige zielen in het Vagevuur toevoegelijk.

LIT A N IE

TER EERE VAN DEN

H. Doiiatus, Martelaar.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, ontferm U onzer.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

Sluiten