Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Donatus, uitverkoren Martelaar

van Christus ,

Die oui uwe zuiverheid te bewaren, den marteldood ondergaan hebt, Die den duivel, de wereld en het vleesch heerlijk overwonnen hebt, Bijzondere Patroon tegen onweder ,

hagel , donder en bliksem ,

Opdat wij van de schrikkelijke uitwerkselen van het onweder be a[ vrijd mogen blijven , ^

O waardige Martelaar Gods! opdat o de mensehen , steden , landen , "■ kerken , huizen , door winden , | hagel en bliksem niet beschadigd ™ of bedorven worden , O H. Donatus ! opdat wij ons door waardige boetvaardigheid bekeeren , de zonden haten , en christelijk leven en alzoo den vergramden God verzoenen en zijne straffen afweren ,

O H. Donatus! het onweder dreigt ons ,

Wees genadig, spaar ons, Heer.

Sluiten