Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed ten tijde der ziekte.

Almachtige God, die eene bijzondere bescherming beloofd hebt aan allen , die den II. Rochus in hunne noodwendigheden zouden aanroepen, wij bidden U zeer ootmoediglijk door de verdiensten van zijne gebeden, ons van de heerschende besmettelijke ziekte te willen bewaren. Wij smeeken het U, hemelsche Vader, in den Naam van Jezus Christus uwen Zoon , die leeft en heerscht met U in de eenheid van den H. Geest. Amen.

DRIEDAAGSCHE OEFENING

TOT VOORBEREIDING DER

Vernieuwiug der Geloften.

Het Veni Creator en drie Weesgegroeten om de kennis zijver gebreken.

Iht Angelus Domini bidden , in geest van vernieuwing.

De IJ. Mis bijwonen en het bezoek bij het H. Sacrament doen tot dank-

Sluiten