Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eeuwig leven.

Almachtige, eeuwige God, die zoowel over levenden als over dooden heerscht, en U on'fermt over allen, van wie Gij vooraf weet, dat zij door geloof en werken de uwen zullen zijn; wij smeeken U ootmoedig.dat * degenen, voor wie wij ons voorgenomen hebben te bidden, hetzij ze nog in het vleesch op deze wereld toeven of reeds aan het lichaam onttogen het andere leven zijn ingegaan op de voorspraak van al uwe Heiligen door de goedertierenheid uwer liefde , vergeving van al hunne zonden mogen verwerven. Door onzen Heer Jezus Christus uwen Zoon, die met U leeft en heerscht in de eenheid des H. Geestes, God door alle ^ eeuwen der eeuwen, Amen.

Sluiten