Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

VIII. STATIE.

Jezus troost de tceenende vrouwen.

f. Wij aanbidden, enz.

O Jezus, geef eene bron van tranen aan mijne oogen, opdat ik dag en nacht mijne zouden bevveene. . . .

Geef aan de arme zondaars de genade der bekeering, en verlos de lijdende zielen des Vagevuurs.

Ontferm U onzer, enz.

t

IX. STATIE.

Derde val van Jezus onder het kruis.

f. Wij aanbidden, enz.

O Jezus, hoevele beschimpingen en lasteringen hebt Gy in dezen pijnlijken val verduurd om de zonden ' mijner tong te boeten . . . Vergeef ze mÜi goede Jezus, en geef mij de genade U nooit meer te bedroeven door liefdelooze of scherpe woorden.

Ontferm U onzer, enz. +

Sluiten