Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Vader. 10 Wees gegroet.

Glorie zij den Vader, enz.

II.

Het bezoek van Maria aan hare nicht Elisabelh.

De namen van Jezus, enz.

Wij offeren U, o Heer! dit 2de tientje, om het bezoek van Maria bij hare nicht Elisabeth te vereeren, en vragen U door de verdiensten van J. C., de voorspraak van Maria, van de Engelen en Heiligen , eene groote liefde jegens den evennaaste en de genade van altyd te stichten door onze gesprekken.

Onze Vader. 10 Wees gegroet.

Glorie zij den Vader, enz.

III.

De geboorte van Christus in den stal van Bethlehem.

De namen van Jezus, enz.

Wij offeren U, o Heer! dit 3de

Sluiten