Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij offeren U, o Heer! dit l»te tientje, om den doodsangst van Christus in den hof van Olijven te vereercu, en vragen U door de verdiensten van J. C., de voorspraak van Maria , van de Engelen en Heiligen, een waarachtig berouw over onze zonden, en de genade om ze oprechtulijk te boeten.

Onze \ ader. 10 Mees gegroet.

Glorie zij den Vader, enz.

II.

De geeseling van Jezus.

De namen van Jezus, enz.

Wij offeren U, o Heer! dit 2de tientje, om de geeseling van Christus te vereeren, en vragen U door de verdiensten van J. C., de voorspraak van Maria , van de Engelen en Heiligen, een heiligen haat jegens ons zeiven en de versterving onzer zinnen.

Onze Vader. 10 Wees gegroet.

Glorie zij den Vader, enz.

Sluiten