Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROZENHOEDJE

DER

Zeven Weeën van 0, L. Vrouw.

EERSTE SMAKT.

O bedrukte Moeder, ik neem deel in de droefheid, die gij gevoeld hebt, toen Simeon voorzeide, dat uwe ziel met een zwaard zou doorboord worden ; troost mij in alle mijne kwellingen. Onze Vader , 7 Wees gegroeten.

TWEEDE SMART.

O bedrukte Moeder, ik neem deel in de droefheid , die gij gevoeld hebt, toen gij met uw beminnelijk Kind naar Egypte moest vluchten; verkrijg mij eene volkomene onderwerping aan den aanbiddelijken wil van God. Onze Vader ,7 JVees geyroelen.

DERDE SMART.

O bedrukte Moeder , ik neem deel in de droefheid , die gij gevoeld hebt,

Sluiten