Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beminde voorwerp te zijn. Wanneer wij dus Jezus waarlijk liefhebben, zullen wij gaarne bij Hem verblijven in het heilig Sacrament. Hij, de liefdevolle Verlosser, die ons zoozeer bemint, is immers wezenlijk daar tegenwoordig . . . Jezus in het allerheiligste Sacrament ziét en hooi t ons. Hebben wij Hem dan niets te zeggen? . . . Wij moeten in zijn bijzijn troost vinden ... wij moeten ons verheugen over zijne glorie, en over de liefde, die zoovele vurige zielen Hem toedragen . . .; wij moeten wenschen dat alle menschen Jezus in het allerheiligste Sacrament beminnen en Hem hunne harten opofferen . . .; wij ten minste, die zijne Bruiden zijn , wij moeten Hem al onze genegenheden schenken ; Hij moet al onze liefde , het voorwerp van al onze verlangens zijn.

Pater Salesius van de Sociëteit van Jezus was getroost in al zijn lijden, wanneer hij maar van het Allerheiligste kon spreken; hij werd nooit

Sluiten