Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerheiligste Sacrament, opdat zij die vvederkeerig ontsteken in de harten der geloovigen .. . Dat er geene plaats op aarde zij, waar Gij, o dierbare Jezus , niet gekend en in geest en in waarheid aanbeden wordt! . . . Uwe liefde, o Jezus, moet gekend, uw goddelijk Hart moet bemind worden hier en overal nu en in alle eeuwigheid. Amen. Geestelijke Communie, bl. 265.

Gedenk , o goedertierenste enz. bl. 266.

VI. BEZOEK.

„ Uitzinnige wereldlingen , zegt de H. Augustinus , ellendigen, waar gaat gij heen om uw hart te bevredigen : komt tot Jezus. Hij alleen is in slaat u de voldoening te geven, die gij najaagt en zoekt". Mijne ziel, wees op uwe hoede van niet te deelen in de dwaasheid dier arme wereldlingen. Zoek gij het eenige ware goed , namelijk Jezus. In Hem zijn alle goederen, alle deugden vereenigd ! Verlangt gij u met Hem te onderhonden , zie Hem

Sluiten