Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik, kon ik u verhaasten!! ... Maria, lieve Moeder, geef mij Jezus, ik zou Hem willen ontvangen in een hart zoo zuiver, zoo brandend van liefde als het mve ... O ik bid U, versier het met bloemen van deugden en goede voornemens; verhoed , dat ik kome met ledige handen ; vul aan , goede Moeder, wat er aan mijne gesteltenis ontbreekt, opdat de lieve Jezus zijn welbehagen in mijn hart neme, en niets de vrije werking zijner genade in mijne ziel belette. Geestelijke Communie bl. 265. Gedenk, o goedertierenste enz. bl. 2G6.

Bezoek op den dag der H Communie.

Ik heb llem gevonden, dien mijne ziel bemint . . . lk zal Hem vasthouden. Hoogl. III. 4.

Deze woorden kan de ziel, die met Jezus Christus door de H. Communie vereenigd is, op zieh toepassen. Ik, o mijn Jezus, mijne liefde, mag in dit bezoek die woorden uitboezemen.

J

Sluiten