Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiuiiie, en laat mij sterven, vóór dat ik het ongeluk bebbe U zwaar te beleedigen. Eer zij den Vader, die mij geschapen, eer zij den Zoon , die mij verlost, eer zij den H. Geest, die mij geheiligd heeft, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Geestelijke Communie, bl. 265. Gedenk , o goedertierenste enz. bl. 266.

GEBED

OM

voor het H. Sacrament

te lezen, ter eere van de Vijf Wonden van Christus en van den H.

Antonius van Padua.

Rechtvaardig zijl Gij, Heere Jezus! al uwe vonnissen en wegen zijn barmhartigheid en waarheid. O Jezus! die met uw H. Lichaam en Vijf glorierijke Wonden hier in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt, ik bid D , door uwe heilige Vijf Wonden en door de verdiensten van uwen glorierijken

Sluiten