Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra ALM 42, 43.

PAUZE.

5. Maar de Heer zal uitkomst geven,

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt, 'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied.

'kZal Zijn lof, zelfs in den nacht, Zingen, daar ik Hem verwacht, En mvjn hart, wat mij moog' treffen, Tot den God mijns levens heffen.

6. 'kZal tot God, mün steenrots, spreken:

..Waarom, Heer, vergeet Gij mij ? „'k Ga in 't zwart, door rouw bezweken, „Om mijns vjjands dwinglandvj, „Die mij hoont, mvj 't hart doorboort, „Dat gestaag doez' lastring hoort: „Waar is God, op wien gij bouwdet, „En aan wien ge uw zaak vertrouwdet?"

7. O mvjn ziel! wat buigt ge u neder?

Waartoe zjjt ge in mij ontrust ?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 'sHoogsten lof uw lust: Menigwerf heeft Hij uw druk Doen verandren in geluk.

Hoop op Hem, sla 'toog naar boven; Ik zal God, mvjn God, nog loven.

I _ g. PSALM 43.

1•2•2•1 1 4 43*2* 1 2 • 4*

Ge-duch-te God! hoor mijn ge - be- den; Strijd voor mijn

3 2 1•7• 1 • 3*3 3 22 354*

recht, en maak rêij vrij Van hen, die, vol arg - lis - tig - he - •

5*2*2 2 3*2*1 7 6*5*3*5 4

den, Ge - rech-tig - heid en trouw ver-tre - den, Op-dat mijn

3 2 3*4*3* 3 2 117 1 *

ziel Uw naam be - lij', En U ge-hei-li'gd zij.

2. Mijn God, ik steun op Uw vermogen,

Gij zvjt de sterkte van mvjn hart.

Waarom verstoot Gvj me uit Uw oogen?

Waarom ga ik, ter neergebogen,

Door 's vyands wreed geweld benard,

Gestaag in 't aaklig zwart.

Sluiten