Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 102.

1 = C. PrfALM 102.

7*1 *7 6 5 6 4*3* 5 * 6* 7

oor, o Heer! ver-hoor mijn smee-ken; Laat me Uw bij-

5 6 1 7• 6• 6• 1 • 7 6 6 5 fi • ^ •

stand „iet ont-bre-ken; Ai! ver-acht tra-nmi „Iet, btar

4*5 6 6 5 6* 6*5*6 7 i 7

G« al mv(n ang-sten ziet. Als ik in be-nauwde da - gen,

6*5*3 4 5 3 4*3*3*6*5 5 R

U, m«n God! m(jn leed moet kla-gen, Wil dan spoe-dig U

71*7* 5*6*5 3 5 5 4«3«

ont-fer-men; Wil mij door Uw macht be-schei-men!

2. Want m«n leeftijd is, door weenen «•?en y roolc verdwenen • '

M«n gebeente, in droeven stand.

Als een haardstee uitgebrand.

Mune ziel, door rouw bezweken

-als 'l:.grus in d°rre streken;

k Heb in nion ellend vergeten Muil gewone spijzen te eten.

<?e krachten mü begeven;

y,resch aan miiu gebeente kleven Wegens myn benauwde klacht n ,?•£ uitstort dag en nacht.

* geV>k' 111 * eenzaam kwijnen Aan den roerdomp der woestijnen Aan den steenuil in de wouden. '

Daar geen menschen zich onthouden.

4. k Slijt deu nacht in eenzaam waken Als een muschje op stille daken; '

JJaar inyn wreovle vijand raast,

f-n door hoon mijn ziel verbaast Zn, die myn bederf betrachten,

Mu den ganschen dag verachten,

Mu in t openbaar onteeren,

Duiven roekloos bij mij zweren.

1. PAUZE.

5'ThanSs1tot0hr^Hk* mön kw«neil(1 harte inans tot biood in zooveel smarte*

^ank mpen drank vermeng

Met de tranen, die ik pleng.

Sluiten