Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 145.

7 1 2*3 *2 1 2 3 4*3* 5.4 q

groot-heid streeft het kloekst be-grip te bo-ven. Laat elk ge-

2*3*2 1 7 5 6*5*

slacht Zijn werk en al-macht l'o- ven!

2. Ik zal, o Heer! dien ik mijn Kon int''noem Vc'rii v.'Ü van Uw majesteit en roem ' Verbreiden, en Uw wonderlijko daan

vit* 1,-1? aandachtig gadeslaan.

Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen

De gro°te k ht yan uwei^ar^n^J^™»?ne»-

En ÓvV' "Vï a',er lofzang paronf '

J^n overal Uw grootheid openbaren.

pÜ/u|]®.n' uit de volheid van 'tgemoed,

Gedachtig aan den milden overvloed Van Uwe gunst, die roemen bij eikoen,

7>i?TT'1U1C^0n va,rl a' 6erechtigheên.

De Heer is goed. en vriendlijk, en weldadig ^■""^artig, mild, lankmoedig en genadig-

Znn aan allen klaar bemerken

u goedheid is verspreid op al Zijn werken.

PAUZE.

4' TiL^at wrocht, zal juichen tot Uw eerUw gunstvolk zal verblijd U zeegnen Hfer

Voor aller „o,: Z 'iSWiZ

s- si

Cni ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht • Wie nederstort wordt door U opgericht '

tZiet al op U; 'tblijft alles op U wachten-

Ge ontsluit Uw8&te rffchter tiid' hun krachten.

6. De Heer is recht in al Zijn weg en werk-

ïie'^H^zuiht866" Ptrk"

Hij geeft den wens<-h m6t ZÖi? geblön bl«ft wen<^ii :

Sluiten