Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHEVÊ-METHODE.

De noten worden geschreven: — -3 1 2 3 4 5 6 7 en genoemd: do, re, mi, fa, sol, la, bi. £

Een stip boven het cijfer duidt

aan, dat een noot bedoeld wordt .

hooger dan de gewone toonladder.

Ben stip onder het cijfer duidt 7

aan, dat een lagere noot bedoeld

wordt. g

Een stip achter het cijfer verlengt het cijfer met een tel. 5

De do, re, fa, sol en la kun- 5

nen een halven toon worden verhoogd. De si, la, sol, ml en re kunnen een halven toon wor- 4

den verlaagd. In de gebruike- . —.—3

lijke psalmwijzen komen van de

verhoogde noten alleen de ^ (di)t p

4 (fl) en & (siel), van de ver-

laagde noten alleen de 7 (sa)

voor. Men ziet dat de verhooging en verlaging aangeduid wor- 7 den" door schuine streepjes door

het cijfer heen. _____ g

Het rustteeken der Chevé-

methode (O) komt in de Psalmen

niet voor. \ 5

Wie meer van de Cbeve-methwta^al de „Beknopte Zanglter",'die de H<>enae dt of

kei'ü na ontyangs. van 10 oen ja „Ve Zangmethode wor Iedereen uouxt«, v kerü te Ermeloo uitgegeven (pr«s 20 cent).

Sluiten