Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der menschwording van het eeuwige Woord en aan Maria's maagdelijk Moederschap, dat de bron is van al hare grootheid. Wij willen in het kort den wonderbaren oorsprong en de beteekenis van deze beroemde bedevaartplaats nagaan.

Het H. huis, waar Maria geboren werd, dat door de boodschap des engels geheiligd is en later door de H. familie bewoond was, bleef na den dood van Jesus en Maria in het bezit van 's Heeren bloedverwanten en hunne afstammelingen. Nazareth werd grootendeels bewoond door Joden en Christenen en in dit stille en verborgene stadje werd dit heiligdom niet vernield, zooals dit het geval was met den Qolgotha te Jerusalem en de geboortegrot te Bethlehem. In de dagen van Konstantijn, toen het Christendom vrij zich kon ontwikkelen, werd over dit heiligdom, dat tegen den berg was aangebouwd en zich daarin verdiepte, hoogst waarschijnlijk door Josephus graaf van het Romeinsche rijk i) eene kerk

1) Het feit van den bouw der kerk is zeker. D ch sommigen willen, dat de kerk evenals die van het H. graf te Jerusalem, van de hemelvaart op den Olijfberg, en van de geboorte van Bethlehem door de H. Helena zou zijn gebouwd; anderen willen dat zij is opgetrokken door gezegden Josephus volgens den wil van Konstantijn, gelijk meerdere kerken in Galilea door dezen zijn gesticht.

2

Sluiten