Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er nog het oude eederhouten beeld der H. A'laagd met het Goddelijk kind, dat zij op de armen draagt.

Paus Clemens VII heeft in het jaar 1525 deze kapel langs alle zijden met marmer bekleed en met rijke versieringen omgeven. Clemens VIII plaatste hier een opschrift, dat in het kort de geschiedenis van het heiligdom verhaalt. Over deze kapel is eene prachtige basiliek gebouwd, in den vorm van een Latijnsch kruis. Boven het midden dezer kerk verheft zich een trotsche koepel, die met rijke fresco schilderingen is versierd. Drie beuken verdeelen de basiliek, die door een onafgebroken kring van zijkapellen is omgeven. Zes kapellen ter rechter-, en zes kapellen ter linkerzijde van de groote beuk vormen als het ware den weg naar het H. huis van Maria, de Koningin der apostelen. Negen andere kapellen drie in elke der drie armen of uiteinden van het kruis der basiliek, wijzen op de negen koren der engelen en omgeven het heiligdom van de Koningin der engelen, dat in hun midden onder de trotsche koepel is geplaatst, als met een gloriekroon.

Het zal wel niet noodig zijn, er op te wijzen, dat dit heiligdom jaarlijks door talrijke duizenden wordt bezocht. Vooral op de feestdagen der twee groote gebeurtenissen, die binnen zijne heilige muren hebben plaats ge-

Sluiten