Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De boden van des hemels vreugd, Zij 'snellen hier gedurig neer,

Bezoeken 't heiligdom der deugd,

Bewond'ren het en geven 't eer.

Met welk een geest en werk vol vlijt Wordt door dit Kind Gods wil volbracht!

Hoe ijvrig, aan Gods dienst gewijd Wordt door de Maagd haar taak betracht!

En Joseph als haar echtgenoot Deelt in haar teed're zorg en min.

De Bron van deugd en liefde omsloot Door duizend banden dit gezin.

Hun harten, door Gods min vereend,

^ Beminnen saam te meer Gods Zoon

En Jesus op zijn beurt verleent Zijn liefde aan beiden tot hun loon.

Zoo snoere ook ons één liefdeband,

Steeds vaster samen op deez aard!

Aan 't huis, dat hierdoor vrede vond,

Blijv' steeds des levens leed gespaard!

U, Jesus, zij ons lof gewijd,

Die uit de Maagd geboren zijt!

U, met den Geest en Vader één Door de eeuwigheid der eeuwen heen.

Amen.

Sluiten