Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITANIE DER H. MAAGD MARIA.

Heer, ontferm U onzer,

Christus, ontferm U ónzer,

Heer, ontferm U onzer,

Christus, hoor ons;

Christus, verhoor ons;

God, hemelsche Vader, ontferm U onzer. God, Zoon, verlosser der wereld, ontferm 1/ onzer.

God, H. Geest, onferm U onzer, H. Drievuldigheid, één God, ontferm U onzer. H. Maria,

H. Moeder Gods, ^

H. Maagd der maagden, £

Moeder van Christus, «-

Moeder der Goddelijke genade, §

Allerreinste Moeder,

Allerzuiverste Moeder, §

Ongeschondene Moeder, "

Onbevlekte Moeder,

Beminnelijke Moeder,

Wonderbare Moeder,

Moeder van goeden raad,

Moeder des Scheppers,

Moeder des Zaligmakers,

Allervoorzichtigste Maagd,

Eerwaardige Maagd,

Lofwaardige Maagd,

Sluiten