Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Machtige Maagd,

Goedertierene Maagd,

Getrouwe Maagd,

Spiegel der gerechtigheid,

Zetel der wijsheid,

Oorzaak onzer blijdschap, Geestelijk Vat,

Eerwaardig Vat,

Uitmuntend Vat van godsvrucht,

Geheimzinnige Roos,

Toren van David,

Ivoren Toren,

Gulden Huis,

Arke des Verbonds,

Deur des hemels,

Morgenster,

Behoud der kranken,

Toevlucht der zondaren,

Troost der bedrukten,

Hulp der christenen,

Koningin der engelen,

Koningin der Aartsvaders,

Koningin der Profeten,

Koningin der Apostelen,

Koningin der Martelaren,

Koningin der Belijders,

Koningin der Maagden,

Koningin van alle Heiligen,

Koningin zonder zonden ontvangen, Koningin van den aller. H. Rozenkrans,

3

Sluiten