Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Spaar ons Heer!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Verhoor ons, Heer!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Ontferm U onzer, Heer!

Onze Vader. — Wees gegroet.

Onder uwe bescherming, nemen wij onze toevlucht, o H. Moeder Gods! versmaad onze gebeden niet in onzen nood maar verlos ons van alle gevaren, o roemwaardige en gezegende Maagd! onze Meesteres, onze Middelares onze Voorspraak, verzoen ons met uwen Zoon; beveel ons aan uwen Zoon; vertoon ons aan uwen Zoon.

AANROEPING, i)

O weldadige,

Steeds genadige,

Lieve Moeder Maria!

Zie op ons neder,

Moeder zoo teeder!

Help ons, help ons Maria!

Hoogst eerwaardige,

Steeds hulpvaardige,

Bid voor ons, o Maria!

Wat wij verlangen Zult Gij ontvangen;

Help ons, help ons Maria!

1! Zangwijze n. 49 van Cantate door Joseph Mohr.

Sluiten