Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Troost Gij ons harten;

Lenig ons smarten;

Help ons, Moeder Maria! Gode's erbarmen Draagt Gij op de armen;

Help ons, help ons Maria!

/

IV.

H. DRIEVULDIGHEID, ÉÉN GOD, ONTFERM U ONZER!

Wij vangen ons gebed aan, door ons te stellen in de tegenwoordigheid van den oneindigen God. Wij herinneren ons de almacht van God, die aan den Vader vooral wordt toegeschreven; wij herinneren ons zeiven onze geringheid en zondigheid, en wij smeeken Hem medelijden te hebben met ons onvermogen en onze zwakheid. Heer, ontferm U onzer!

Wij herinneren ons God den Zoon, Die door het verstand eeuwig uit den Vader is geboren. Wij begroeten Hem als Dengenen, aan Wien vooral de oneindige wijsheid wordt toegekend. Hij is de Goddelijke persoon, Die onze menschelijke natuur heeft aangenomen, en als de Christus onze Leeraar en Verlosser geworden is. Wij erkennen onze zonden en onwetendheid

Sluiten