Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En bestuur ze, en verhef ze in eeuwigheid' Dag aan dag zegenen wij U.

En wij prijzen uwen naam in eeuwigheid. Ge waardig U, o Heer, ons dezen dag voor zonde te bewaren.

Ontferm U onzer, o Heer! ontferm U onzer! Laat uwe barmhartigheid over ons komen gelijk wij op U gehoopt hebben.

1 -P .? ^er, heb ik gehoopt; in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

AANBIDDING DER H. DRIEVULDIGHEID.1)

God, eindloos hoog verheven

U zij ons lof en beê!

De Moeder ons gegeven Zij bidde voor ons meê!

Refrein: God! U loven wij;

Heer! U smeeken wij;

U, Koning van ons lot!

O, driewerf heilige God!

U, Vader ongemeten

In macht en majesteit,

In 't grondloos licht gezeten,

U, God van eeuwigheid.

Refrein: God U loven wij; enz.

U, Zoon Gods, Eengeboren,

Die uit den schoot der Maagd

0 Zangwijze n. 73 uit Caniate door Joscph Mohr.

Sluiten