Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoetste geuren. De olie geneest de kranken; de olie geeft voedsel aan de vlam.

H. Alfonsus de Liguor.

Oefening.

Aanroep dikwerf den H. Naam van Maria, vooral bij droefenis en bekoringen.

GEBED VAN DEN H. ALPHONSUS DE LIGUOR.

O Maria, uw naam is de bijstand der levenden en het heil der stervenden. O, allerzuiverste, o, allerzoetste Maagd Maria, maak, dat van heden af uw naam de adem mijns levens zij. O, mijne Meesteres, sta mij1 altijd bij, als ik U aanroep, want in alle bekoringen welke mij overkomen, in al mijn nood wil ik nooit moede worden, U te aanroepen en altijd te herhalen: Maria, Maria! Ik hoop dit te doen gedurende mijn leven en voornamelijk in het uur van mijn dood, om daarna gedurende de geheele eeuwigheid in den hemel uwen minnelijken naam te kunnen loven. Amen.

MARIA's H. NAAM. i)

Uw naam klinkt zoet in de ooren, Maria, van uw kind;

En zal steeds 't hart bekoren,

1) Zangboekjen door den ZEerw P. Haag n. 45.

Sluiten