Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de H c .

g- KjsKc'«TOS

, Icckenis"^"'! * al|erverhevenst fn "*:Keken<f>

Loreto aan al ^ '"echt i„ 1 " 6e-

I gelegd. <■' «enge eereti|els Itn'"grond"

SSTS*; eM^~ .»*"

I ^srs^ss, {«fe

e Goddelijke natuur van ff Vereeni£'ng- mcf

S3?sr t r 12-;

niet gewild di 2°»n?maar

">^o:s.tedz„^r H^S!»,Sdhs"

™ Wt den Vader is oo » '/""^"d gebö

" den tyd. Hij heeft ?, U,t Maria geboren

SHrx,"«to£;g[i; IF»r cS^ad™r"I" f-Saa^

wifdeoJdd^f" cn «l»a£ 2„„Vld™ *><" Zijne SddS00;;hde Z°°» des Vaders

2°°» van „aria Zor &*£

Jne menscheJijke ge-

I

Sluiten