Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij hemelpoort, die open staat;

Gij zeester, die ons niet verlaat!

Breng hem die valt, uw bijstand aan En help het volk om op te staan. Die, waar natuur verbaasd op staart, Uw heiligen Schepper hebt gebaard.

Gij, Maagd zoo vóór als na dien stond, Neem 't Ave van des engels mond,

En zie, o Moeder van den Heer Ontfermend op ons zondaars neêr.

De engel des Heeren heeft Maria geboodschapt; En zij heeft ontvangen van den H. Geest.

Laat ons bidden.

Wij bidden U, Heer, stort uwe genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap des engels de menschwording van Christus Uwen Zoon gekend hebben, door Zijn lijden en kruis tot de heerlijkheid der verrijzenis moge gebracht worden. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Sluiten