Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

MOEDER VAN CHRISTUS! BID VOOR ONS.

be/dl" deze t'oSden^fn ï ^es.si.as' of> wat

het Hebreeuwsch te kenn L neksch en in De H. Qeest htfl yr geven< Gezalfde, gezalfd, toen Hii haar 1"° men®chelijke natuur lelijke natuur in den 7een,gde met ^ Godin enschgeworden Woord De ÏTT" 71" het het ons, als hii 7pcrt- ij A Apostel leert in eeuwigheid- de sch^I T' ° °od, staat is de schepter 'van Uw 'if ~.r Jachtigheid vaardigheid bemind en / 1 hebt Gerechthaat; daarom 0 God h (t0ngerechtigheid £e"

«we medegenooten^ezaHd 2,^°" U 5ove"

vreugde.Bii 7iin0 . n °',e der

gezalfd tot Profeet d^mf^1"? Werd Hiï priester volgens de nr,i. .f",' !ot HoogeKoning van het Godsrijk™" Me,chisedech, tot

Moeder vt C"ÜStus is ^ de

de profeet, dien Mozes had U,ts!ek- Het is zullende optreden om aangekondigd als

.) Heb,,:8-9. „ Deutcr XVI„;15et ^ ^ ^

Sluiten