Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van genade veÏkSen T/ A eene vo^id genade het meeii Si £ ^ °ever der heeft zij Hem Die vni am' e" JUist daaroin

deren. Hij h'eihgde g£f£nfe-

KVi" aïi? * r^» 'oXs*

heid. Suarez zegt dat de ™ WCf de waar" f schonken bij hét eerste o^b^van^'*

Sx rxtrvr, verhr ^

heiligen zoodanige hebben bezeteï toef'??! toppunt hunner heiligheid hadden h i r(

fdegavt d°fJ* f-ien" ™ let aft

*i schier "en oneindige schat S "" ""Ma's °m/P°"CliikC

I) Bulla Ineffabilis.

') BuJla Ineffabilis.

Sluiten