Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria, zegt de H. Thomas, is niet alleen vol van genade voor zich, maar ook voor alle menschen. Elke heilige heeft wel genade ontvangen om het heil van anderen te bevorderen; zij daarentegen is daarmede zoo overvloedig vervuld, dat zij tot het heil der gansche wereld kon medewerken, hetgeen haar na Jesus Christus alleen eigen is.2) Zij wordt door den H. Bernardinus van Sienna de schatbewaarster van God genoemd. Alle genade, zegt hij, die aan deze wereld wordt medegedeeld, heeft een drievoudig verloop, want zij wordt door God aan Christus, door Christus aan de Maagd en door de Maagd aan ons hoogst geregeld medegedeeld. 3) De handen van Maria, zegt hij, deelen alle genaden uit aan wie zij wil, wanneer zij wil en gelijk zij wil. Laten wij dus genade zoeken en zoeken wij ze door Maria.

Geestelijke Bloem.

Gelijk weerlooze kiekens zich onder de vleugelen hunner moeder verschuilen, zoo vluchten ook wij onder de bescherming van uwen mantel.

Oefening.

Beijver u om getrouw aan de genade te be-

I) Thom. opusc 8. 2) Pro festis V. M. S. 5 C. 8.

Sluiten