Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van elke, ook de minste dagelijksche zonde; pti aangespoord door den invloed der genaüe verfoeide zij ze ten zeerste; ^i^thoezeer elke ook de minste zonde in strijd was mex den' aanbiddelijken wil, met de oneindige^heilifrheid met al de volmaaktheden ' Zy aanschouwde het, hoe de zonde „erf » geboet door niets minder dan het allerk°st baarste bloed, het allerbitterste lijden cioorden

allerverschrikkelijksten dood van haren teerg

liefden en Goddelijken Zoon Moest ij dan

de zonde niet haten met al de kracht

^Zii is de allerreinste Moeder, omdat zij niet slecilts ztfve vrij „as van de erfzo.de, ,.n elke de minste dadelijke zonde, e -

onoverkomelijken afschuw verfoeide en^kditte maar ook omdat zij ze met alle krachten in anderen bestreed en ten vurigste de zielen verlangde. Niets verlangde «I ™1 dan hare medemensdien aan d zonde te ontrukken. Zij kende al de gevolgen der zonde voor hen die ze bedrev- . zij smeekte gedurig met haren 0°^*» Zoon om de verwijdering van dat vreeselijKe kwaad De zonden der wereld, waarvoor haar Goddelijke Zoon den offerdood ond*rgjng het kruis waren het snijdend zwaa moederhart doorboorde. O dierbare oe ; verwerf mij toch de reinheid van de zonden.

Sluiten