Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen God als mensch ons broeder werd,

Door goedheid aangespoord,

Genavol Hart bracht Hij uit U Een eigen Hart zich voort.

Gij waart de bron van 't kostbaar bloed

Dat God uw Zoon vergoot,

Om de aard te zuivren van haar smet, Te redden door Zijn dood.

O teeder Hart der Moeder Gods

Die toen uw Jesus stierf,

Ons door uw smart in Zijne plaats

Als kinderen verwierf.

Geen moederhart klopt op deez' aard,

Dat haar, zoo dierbaar kind Met zulk een vuur'gen liefdegloed Als Gij uw kind'ren mint.

O schoon, o zoet, o heilig Hart,

Voor U weêrklinke 't lied,

Dat U ons lof, ons blijden dank

Ons hoogste liefde biedt.

't Weerklinke alom uit aller borst,

In vol en machtig koor!

't Weerklinke voor U tot Jesus' eer Geheel ons leven door.

Sluiten