Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboorte. Isaias had het voorspeld: zie de Maagd, een Zoon ontvangende en barende, en Zijn naam zal genoemd worden Emmanuël. Ook bij den profeet Ezechiël lezen wij: deze poort zal gesloten blijven en niet geopend worden; geen man zal door haar binnengaan, omdat de Heer God van Israël langs haar binnengegaan is.3) De tempel nu is een type van Maria, de maagdelijke Moeder, die Gods Zoon heeft ontvangen en gebaard.

Geestelijke Bloem.

Als eene lelie tusschen de doornen, zoo is mijne vriendin tusschen de dochteren.

Oefening.

Zorg de reinheid met Maria te beminnen, de reinheid door Maria af te smeeken; de reinheid in Maria na te volgen.

Gebed van den H. Ildefonsus.

O Maria, gij schittert en straalt van onschuld en reinheid. Het sieraad van alle deugden bekleedt U met heerlijkheid. Gij zijt de geslotene Poort des tempels, de Poort aan den Koning der koningen voorbehouden. Gij zijt de gehei-

1) Ezech. X : 4; IV: 2.

Sluiten