is toegevoegd aan uw favorieten.

De Zaterdag aan Maria gewijd, of de litanie van Loreto toegelicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligde woonplaats van den Heer en geteekend met het zegel der geheele H. Drievuldigheid. O lichtende wolk, gij verdrijft de schaduw der zonde... O lelie der reinheid, toevlucht der zondaren, schoone lentebloem, trek ons naar de hoogten des hemels. O Maria, bescherm ons en maak, dat wij na dit ellendige leven de zaligheid door U mogen vinden.

LIED AAN DE MAAGDELIJKE MOEDER DES HEEREN. i)

Ons is een bloempje ontloken

Dat zijnen oorsprong nam,

Gelijk God had gesproken

Uit Jesses eêdlen stam.

Diens twijg in volle pracht

Schonk ons dit Goddelijk bloempje In 's winters kouden nacht.

Dit bloempje is 't kind, dat deelde

Ons smart in 't tranendal;

Die twijg is zij vol weelde,

Die baarde in Bethlehems stal.

Het is Maria Maagd,

Die wondervol ook Moeder Haar God op de armen draagt.

1) Zangboekje der Congegratie. Bijvoegsel n. 12.