Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)i ifheTaarnjTisTeivdHtis^alig en'schoon. Bewaar me in die liefde, Gij, vleklooze Maagd Uw iU Hij -henkt het, wann^OO*

Miin God en U minnen, zij steeds mijn geneugt! S Moeder, verkrijg mij voor eeuw.g^.e

XV.

WONDERBARE MOEDER, BID VOOR ONS!

O wonder der wonderen, roept de H. Joaruies vanDamaseus uit, terwijl hij Man. be-

Swt. Groote werken zingt Maria zelve li ft ian Mii gewrocht, Hij Die machtig is. ) Wonderbaar inderdaad is die Moeder door de buitengewone gunsten, die zij persoon!,jk van

°Wonderbafrenishdiet' Moeder, omdat zij door a toekomstige verdiensten van haren Godde fiLn Zoon builen alle andere kinderen van Adam bevrijd is gebleven van de erfzonde.

1) Luc. I : 49.

Sluiten