Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX.

EERWAARDIGE MAAGD, BID VOOR ONS.

Eer is de erkenning van iemands voortreffelijkheid, en iemand eer geven is hem die erkenning door woorden of daden hetuigem Aan den onsterfelijken en onzichtbaren Koning der eeuwen, aan God alleen behoort alle eer1) la aan God en aan God alleen behoort de hoogste eer, de erkenning Zijner oneindige voortreffelijkheid, die alle andere voortreffelijkheid onuitsprekelijk te boven gaat en er

Na God echter heeft onder alle schepselen Maria het meeste recht op onze eer. Zij is, eeliik de H. Gregorius van Nazianzen ) en gelijk de Kerk haar noemt, de Eerwaardige Maagd. God de Vader heeft aan Maria de onvergelijkelijke eer bewezen, dat zij Jesus op aal"de haar eeniggeboren Zoon mag noemen, gejij Hij het doet in den hemel, en dat gelijk Hij alleen Jesus' Vader is naar de Godde.ijke natuur, zij alleen Jesus' Moeder is naar de menschelijke natuur. De Zoon heeft haar de

t) 1 Tim 1. 17. 2) Virgo Veneranda. S. Gregor. Nazianz in tragoedia Ch. Patientis.

Sluiten