Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want zoodanig is de wil van Hem, Die gewild heeft, dat wij alles zouden verwerven door

Maria!

Geestelijke Bloem.

Nooit zal ik rusten, vooraleer ik,fen ,tee^eïf godsvrucht voor mijne allerzoetste Moeder heb.

De H. Joannes Berchmans.

Oefening.

Denk eens na, wat gij doet, om Maria met innige godsvrucht te vereeren.

Gebed van Thomas van Kempen (13e eeuw).

Ik zal tot U naderen met eerbied, met godsvrucht, met een nederig vertrouwen, wanneer ik U den groet des engels wil brengen.

bied U dien dus aan, het hoofd neergebogen uit eerbied voor uw heilige persoon, de armen

i nrp\rnpl V^n POQb"

uitgestrekt aoor een iccuu *7-° .

vrucht; en het is mijn verlangen, dat de hemelv ' v.^n/WHrhn7endmaal.

sche eeesten enen vuui mij -

ia veel meer, mogen herhalen. Ik ken me a veel , 6 tmnctriiker voor ons.

lu sterrnKer voor u, —

Dat allen die uwen naam beminnen luister en aandachtig zijn. De hemelen verblijden zich 1 i „ irorwnnHprd st33fli

en de eranscne aaruc . .

wanneer ik zeg: wees gegroet Mar,^ Dl"ve . , 1 ik- herhaal: wees kc

en nel neven, waimw

Sluiten