Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groet Maria. Het treuren verdwijnt en nieuwe vreugd vervult mij de ziel, als ik zeg: wees gegroet, Maria. Mijne kwijnende liefde neemt toe in krachten en mijne ziel herleeft, indien ik andermaal herhaal: wees gegroet, Maria!

MARIA EER.1)

Maria eer! wat liefde en luister menglen Zich in U, Maagd, van alle vlekken vrij! Maria eer! U met het koor der engelen,

U vol gena, U, Moeder, groeten wij Maria Moeder! ach hoor uw kind! (te)

Eer aan Maria die ons zoo teeder mint! )

Maria eer! komt laat ons nederknielen!

Ze is Dochter Gods, Gods Moeder, Godes bruid. Maria eer! Ze is toevlucht onzer zielen En door haar hand stort God Zijn gunsten uit. Maria Moeder enz. (bis)

Maria eer! zal ik haar ooit vergeten ?

'k Zink liever neêr in 't immer zwijgend grat En zal ik eens geen dankbaar kind meer heeten, Breek dan veeleer, o God! mijn leven af. Maria Moeder enz. (bis)

I) Zangboekje der congregatie. Bijvoegsel No. 10.

Sluiten