Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geestelijke Bloem.

Maak mij waardig, U te loven, Heilige Maagd. Oefening.

Zorg bij uwe dagelijksche gesprekken met echtgenoote, kinderen en huisgenooten vnen-

den en werkgezellen, dikwerf een woord tot Maria's lof in te laten vloeien.

Gebed van den H. Joseph Calasanzio.

Wii loven en danken de Allerheiligste DrievuMgS die o»s de Maagd to " voorgesteld als gekleed met de zon, met de maan onder de voeten en met een geheim zinnige kroon van twaalf sterren op haar hoofd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.

Loven en danken wij God den Vader,

haar tot Zijne Dochter heeft uitverkoren. Amen. Onze Vader enz.

Geloofd zij God de Vader, Die haar heeft voorbestemd tot Moeder van God den Zoon. Amen. Wees gegroet.

Geloofd zij God de Vader, Die haar behoed «oor elke smet in hare ontvangenis. Amen. Wees gegroet.

Geloofd zij God de Vader, Die haar overstroomd heeft met de grootste genaden bi] har

geboorte. ,

K Amen. Wees gegroet.

Sluiten