Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon voor ons gestort, voor ons verloren ga. O Maria, roept de H. Bonaventura uit, wanneer ik U aanschouw, aanschouw ik niets dan barmhartigheid, want Gij zijt Moeder Gods geworden alleen om de ongelukkigen.

Geestelijke Bloem.

O goedertierene, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria! (Salve Regina).

Oefening.

Doe dikwerf het schietgebed; o allerzoetst Hart van Maria, wees mijn heil!

Litanie van het //. Hart van Maria!

Heer, ontferm U onzer;

Christus, ontferm U onzer;

Heer, ontferm U onzer;

Christus, hoor ons;

Christus, verhoor ons;

God, hemelsche Vader, ontferm U onzer;

God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U onzer;

God H. Geest, ontferm U onzer;

H. Drievuldigheid, één God, ontferm U onzer; H. Hart v. Maria, zonder vlek ontvangen, go „ onder alle harten gezegend, 51 „ allerootmoedigst Hart, f

„ allerminnelijkst Hart, o

„ rustplaats der H. Drievuldigheid, «

Sluiten