Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Hart v. Maria, boven alle Heiligen verheven op den dag uwer hemelvaart, verheerlijkt aan Jesus rechter" hand, g

toevlucht der zondaren,

" steun der rechtvaardigen, o

blijdschap der maagden, ->

troost der bedrukten en kranken, o hoop der stervenden, »

vreugde der engelen en der heiligen.

Lam Gods. dat wegneemt de zonden der wereld,

Spaar ons Heer!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

Verhoor ons Heer!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Ontferm U onzer!

Heer, ontferm U onzer!

Christus, ontferm U onzer!

Heer, ontferm U onzer!

Bid voor ons, onbevlekt Hart van Maria!

Opdat wij waardig worden der beloften van Christus.

Gebed.

God van goedheid, Die het allerheiligste en onbevlekte Hart van Maria met dezelfde gevoelens van barmhartigheid en teederheid hebt vervuld, waarvan het Hart van Jesus, Uwen

Sluiten