Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woon gebouwd,]) waarbij Salomons stoffelijke tempel verdwijnt. Hij heeft ons eene leer verkondigd, vol genade en waarheid, gelijk geen andere leer bestaat. Hij is door Zijne wet en Zijne leer, de weg, de waarheid en het leven en wekt daardoor de verwondering der eeuwen.

Salornon, zegt de H. Schriftuur, maakte een prachtigen troon. De zitting van dien troon was vervaardigd uit geurig en onbederfelijk cederhout. De troon was verder samengesteld uit blank en kostbaar elpenbeen. De rugleuning was geheel en al gewerkt in zuiver goud. De treden waren met purper overdekt; twee grootere leeuwen bevonden zich ter weerszijden naast de armen van den zetel. Het waren zinnebeelden van de zedelijke en stoffelijke kracht zijns rijks. Zes kleinere leeuwen bevonden zich aan elk der beide zijden der zes treden, dus twaalf in 't geheel, om te wijzen op de twaalf stammen van Israëls volk. —

De H. Vaders, gelijk zij in den wijsten deiKoningen een beeld erkennen van Christus, den Ooddelijken Koning der wijsheid, erkennen ook in dien prachtigen troon van Salomon een symbool van Maria. Maria is volgens hen de zetel, die de eeuwige wijsheid des Vaders, voor ons

menschgeworden, heeft mogen 'dragen. Die

1) Spreuk IX.

Sluiten