Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare schepselen bovenmate overtreft. O gelukkige wortel van Jesse! O driewerf gelukkig huis van David, waaruit gij zijt ontsproten. God is in uw binnenste en Qij zult er niet door ontsteld worden. Want de aUerhoogste heeft U als Zijn tabernakel geheiligd. De beloften en eeden door üod aan^ onze vaderen credaan zijn in U alleen vervuld. Want door U is de Heer geboren, de God der krachten met ons.

REG1NA CCELI L^ETAREli)

Verheug U, Hemelkoningin!

Juich, juich, Maria!

Uw zegepraal neemt haar begin;

Alleluja!

Bid God voor ons, Maria!

Hij dien gij dragen mocht aan 't hart, Juich, juich, Maria!

Is nu bevrijd van kruis en smart;

Alleluja!

Bid God voor ons, Maria!

Droog, Moeder, dus uw tranen af;

Juich, juich, Maria!

Uw Zoon verwon den dood en 't grat;

Alleluja!

Bid God voor ons, Maria!

1) Zangwijze uit Cantate van J. Mohr n. 89.

Sluiten