Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geestelijke Bloem.

Ik ben de Moeder l'^W

Oefening.

Bepaal «taW» van 6ods„ucht, die

gij nooit zult verzuimen.

Gebed.

• r hart reeds van het eerste O Maria, wier hart ^ ^ .nnjge ds.

oogenblik zoozeer vc ^ tot Q0d, van den

vrucht, van vurige aigeheele toewijding tot geest des gebeds, vani s ccn£r ware> eencr God, verwerf mij de: g ' dsvrucht. Verwijder innige, eener getrouwe g def ver.

van mij alle traaghe ^ ^ ^ ^ he,hge„. eering van God, van ■ standvastig m de

Maak mij vlijtig, nauw g^ 'Veryul mij steeds oefeningen der g°dsUe{de voor het gebed, en meer en meer m Leer mij gaarne, goed

het onderhoud met C ' ddng mij van een

en dikwerf bidden. ^ vertrouwen, van

levendig Seloof' va Q schoon, uitstekend vat een vurige hefde. ^ ^ korreltje van dien van godsvrucht, ach, an het vervuld was

kostbaren wierook, daaruit alles verbande, °p mijn hart viel, de liddevolle veree-

wat een beletsel is v

ring van Jesus en U. Amen.

Sluiten