Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor geen verganklijke eer,

't Is d' hemel, die ons strijden doet

En glorie van den Heer.

Omhoog de Vaan der lieve Vrouw enz.

Omhoog de Vaanj wij volgen blij

Ons ganschen levens duur;

Voor hare leuze strijden wij

Tot aan ons stervensuur.

Maria 's Hemels koningin

En Jesus, God, haar Zoon,

Zij voeren ons ten hemel in

En schenken ons de kroon.

Omhoog de Vaan der lieve Vrouw enz.

XXXIII.

IVOREN TOREN! BID VOOR ONS.

De bruid wordt in het hooglied vergeleken bij een ivoren toren !). Het is een zinnebeeld van hare schoonheid, zuiverheid, majesteit en macht. Dit zinnebeeld wordt dan ook met alle recht toegepast op Maria, de Bruid des H. Geest es.

Indien de glans van het ivoor ons doet denken aan schoonheid, Maria ook is geheel schoon. Zij is het toonbeeld van uit-

i) Hoogl. VII : 4.

Sluiten