Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stekende schoonheid, zegt de H. Andreas van Creta door de hand des Allerhoogsten naar een Goddelijk evenbeeld gevormd. De gelukzalige Albertus de Groote noemt haar denspieeel der schoonheid. De H. üeorgius van N.komedië prijst haar als de schoonheid der schoonheden. God had Christus voor oogen, zeg Bossuet, terwijl Hij het lichaam van Maria

VOHe?e'ivoor is door zijne blankheid het zinnebeeld van reinheid en k^chhe^ De maagrtpliike kuischheid van de reine Bruut des n.

Ss.esTon. reeds bekend. Mari^maag;

deed verkiezen door Dengene, Die vlekkeloos £ en allen kwam zuiveren 3). Gelijk een ivoren toren eeheel eenig is, zoo is ook Maria s reine maagdelijkheid geheel eenig, daar ^J gepaard ging met het verhevenste moederschap en met de diepste nederigheid.

Een ivoren toren is ook door zijn rijkdom en zjn trotschheid het zinnebeeld der majeste.t D Hj Geest heeft Zijne schoone en vlekkelooze Bru.d boven alle anderen verheven en al den rijkdom

te laudibus efferam nescio.

Sluiten